kolmapäev, 20. juuni 2018

Uuele aastale mõeldes

Kuigi olin kahel aastal teinud ära suure töö ja jäänud tühjade pihkudega, otsustasin jälle proovida ning kirjutasin rahataotluse Hariduse Infotehnoloogia SA-le, et täiendada meie kooli robootikavaramut. Rõõm oli suur, kui HITSAlt saabus kiri, kus seisis, et kokku esitati 341 taotlust, millest said 149 positiivse vastuse, sealhulgas ka Hummuli Põhikool!

Nii saigi ostetud 2 programmeeritavat Bee-Bot põrandarobotit koos läbipaistvate taskutega mattidega, 3 Edisoni roboti leiutajatekomplekti, 1 EV3 põhikomplekt.

Septembris on plaan alustada 3. ja 6. klassis matemaatika tundides robootika õpetamist, seda seoses TÜ doktorandi Janika Leoste matemaatika- robootika eksperimentaaluuringuga, millega oleme juba vaikselt paar kuud eeltöid teinud.

Vaheaja esimesel päeval alustasin ka õpetajatele robotite tutvustamist, seekord suunasin nad Bee-Boti ahvatlevasse maailma, ikka selleks et need armsad mesilas-robotid ainetundidesse viia.

Tänu Tõrva valla rahakotile ostsime joonejärgimismati, sumomati ja mBotile andureid, mis aitavad meil valmistuda Robotexi võistlusteks.

Ise täiendasin ennast 2 kuud mBot roboti abil Tartu Ülikooli veebikursusel "Robootikast puust ja punaseks". Oli raske, aga väga vajalik.


reede, 8. juuni 2018

Suurte kevadtrimester

EV3-d

Kevin, Kalle ja Alo mõõtsid valgustugevust, ehitasid ja programmeerisid veebruaris ja märtsis EV3-sid joont jälgima, küll ühe, kahe, nelja värvianduriga. Kord töötasid masinad hästi, kord halvasti. Tegin katsetamiseks raja detailid, kus Robotexi võistlusreeglite järgi erinevad ülesanded. Paraku pole paberi ja musta isoleeriga tehtud rada kaugeltki õige võistlusraja moodi.Aprillis ja mais ehitasid poisid sumoroboteid ja proovisid neid ka liikuma programmeerida. Lõpuks saadi ka meie uue sumoplatsi peal võistelda.

Ozobotid

Maia, Susanna ja Tauri õppisid Ozoboti programmeerimist. Alustasime mänguga Shape Tracer, mille 10 taset õpetasid plokkidega programmeerimist. Shape Tracer 2 lisas korduste kasutamise.Seejärel alustasime programmeerimist internetis keskkonnas OzoBlockly. 

http://ozoblockly.comTegime 1., 2. ja 3. taset.

Nooremate kevadtrimester

Märtsis ehitasime ja katsetasime Lihtsate masinate B raamatut "Rattad, teljed" ning C raamatut "Kang, katapult".

Alustasime varakult  valmistumist FLL Jr-il esinemiseks. Selle aasta teemaks oli Veeseiklus. Tegevused olid väga erinevad:

 • õppisime pildistamist, et igaüks oskaks ringitunni tegevusi jäädvustada
 • mõtlesime ja valisime meeskonnale nime
 • mõtlesime meeskonnale logo
 • tutvusime Aafrika laste tegemistega
 • uurisime, kuidas saab vesi meie koolimaja kraanidesse
 • ehitasime mitmeid miniülesandeid
 • otsisime ja uurisime vee-alaseid materjale
 • mõtlesime probleemi:  kuidas koguda ja kasutada vihmavett, et vähendada põhjavee tarbimist
 • leidsime probleemile oma lahenduse
 • ehitasime inspiratsioonipakist pumba
 • tegime plakati
 • paigutasime paremad miniehitised võistlusväljakule pumba juurde
 • mõtlesime ja ehitasime, kuidas saada vesi pumba juurest 10 cm kaugusele basseini
 • täiendasime võistlusväljakut vesirattaga
 • koostasime vesirattale programmi
 • planeerisime ja harjutasime esinemist ....


Kuigi alustasime vara, tuli ikka ajast puudu.

5. mail esinesime Tartus FLL Jril. See oli äge!
Suur tänu lastele ja abistavatele fännidele!

Alles peale võistlust saime oma esinemist tutvustada teistele koolikaaslastele ja õpetajatele.

Lõpuks tegime suure inventuuri, et WE Do komplektid oleksid sügiseks valmis.


kolmapäev, 14. veebruar 2018

Suuremate robootikute talv ja FLL

Kohe peale Robotexilt tagasi jõudmist hakkasime valmistuma järgmiseks võistluseks- FLL Eesti poolfinaaliks. Kinnitasime valmisehitatud mudelid matile ja uurisime selle aasta missioone. Ehitasime baasroboti ja hakkasime teda täiendama, et täita missioone. Programmeerisime roboti missioone täitma. Ja siis jälle katsetasime. Seda tööd tegime sadu kordi kuni võistluse viimase robotisõiduni. Selle aasta võistluseks valmistusid poisid kolme roboti väljasõiduga. 1. sõiduga lahendati purskkaevu, toruvahetuse ja uue toru missioonid. 2. sõiduga filter ja 3. sõiduga missioon lill.

Tüdrukud otsisid ja uurisid veeteemalisi materjale, et koostada projekt.  Saadi teada väga palju uut inimeste veekasutuse kohta. Koos otsustati lahendada veenappuse probleem transportides laevadele ohtlikud jäämäed veepuudusega kohtadesse. Koostati esinemise kava, maaliti näitvahendid, pandi kokku esitatav tekst. Paremaks näitlikustamiseks tehti oma projekti teemal laul. Laulu saatis Maia Marit kitarril. Ja seda kõike harjutati, harjutati...  Valmistuti ka põhiväärtuste tutvustamiseks.               Demonstreerisime oma esinemisi ka noorematele robootikutele.

Meie FLLil Tartus 21. jaanuaril:


Suur tänu lastele, kes selle mammuttööpäevaga hästi hakkama said!

Suur tänu emadele, kes minu tööpäeva tohutult kergendasid!

laupäev, 3. veebruar 2018

Mida tegid nooremad robootikud?

Novembri lõpus hakkasid nooremad robootikud õppima Edison roboteid. Õpiti selgeks roboti nupud, pandi Edisonid tegutsema vöötkoodide abil, juhiti masinaid pultidega. See tegevus tekitas suure segaduse, sest robotid hakkasid pidevalt kellegi teise pulti "kuulama". Laiendasime oma tegevusvälja koridori, kuid ikka tekkis "konflikte", sest robotijuhid ei suutnud omavahel ka suurt territooriumi jagada. Töö Edisonidega lõpetasime võistlusega, kus robotid pidid läbima laste ehitatud labürindi.

Detsembri keskel hakkasime tegutsema WeDo komplektidega (baas-, lisakomplektid + Lihtsate masinate komplektid). Kasutasime Lihtsate masinate A Hammasrataste raamatut ehitamisel, osade tundmaõppimisel, mudelite vaatlemisel, võrdlemisel, katsetamisel.

Leidsin ja ostsin laste jaoks uue insenertehnilise mõtlemise ja ruumilise nägemise vahendi Strawbees. Ehitasime jooniste järgi kõrtest ja erinevatest kinnitustest tetraeedrit, kuupi, kätt, kutsikat. Uus vahend sai kohe laste lemmikuks.Vaatasime suuremate robootikute meeskonna Hummel robotisõite ja projekti esitlust FLL-i poolfinaaliks.

Meeskondade tööna ehitasime tugevat seina.