kolmapäev, 14. veebruar 2018

Suuremate robootikute talv ja FLL

Kohe peale Robotexilt tagasi jõudmist hakkasime valmistuma järgmiseks võistluseks- FLL Eesti poolfinaaliks. Kinnitasime valmisehitatud mudelid matile ja uurisime selle aasta missioone. Ehitasime baasroboti ja hakkasime teda täiendama, et täita missioone. Programmeerisime roboti missioone täitma. Ja siis jälle katsetasime. Seda tööd tegime sadu kordi kuni võistluse viimase robotisõiduni. Selle aasta võistluseks valmistusid poisid kolme roboti väljasõiduga. 1. sõiduga lahendati purskkaevu, toruvahetuse ja uue toru missioonid. 2. sõiduga filter ja 3. sõiduga missioon lill.

Tüdrukud otsisid ja uurisid veeteemalisi materjale, et koostada projekt.  Saadi teada väga palju uut inimeste veekasutuse kohta. Koos otsustati lahendada veenappuse probleem transportides laevadele ohtlikud jäämäed veepuudusega kohtadesse. Koostati esinemise kava, maaliti näitvahendid, pandi kokku esitatav tekst. Paremaks näitlikustamiseks tehti oma projekti teemal laul. Laulu saatis Maia Marit kitarril. Ja seda kõike harjutati, harjutati...  Valmistuti ka põhiväärtuste tutvustamiseks.               Demonstreerisime oma esinemisi ka noorematele robootikutele.

Meie FLLil Tartus 21. jaanuaril:


Suur tänu lastele, kes selle mammuttööpäevaga hästi hakkama said!

Suur tänu emadele, kes minu tööpäeva tohutult kergendasid!

laupäev, 3. veebruar 2018

Mida tegid nooremad robootikud?

Novembri lõpus hakkasid nooremad robootikud õppima Edison roboteid. Õpiti selgeks roboti nupud, pandi Edisonid tegutsema vöötkoodide abil, juhiti masinaid pultidega. See tegevus tekitas suure segaduse, sest robotid hakkasid pidevalt kellegi teise pulti "kuulama". Laiendasime oma tegevusvälja koridori, kuid ikka tekkis "konflikte", sest robotijuhid ei suutnud omavahel ka suurt territooriumi jagada. Töö Edisonidega lõpetasime võistlusega, kus robotid pidid läbima laste ehitatud labürindi.

Detsembri keskel hakkasime tegutsema WeDo komplektidega (baas-, lisakomplektid + Lihtsate masinate komplektid). Kasutasime Lihtsate masinate A Hammasrataste raamatut ehitamisel, osade tundmaõppimisel, mudelite vaatlemisel, võrdlemisel, katsetamisel.

Leidsin ja ostsin laste jaoks uue insenertehnilise mõtlemise ja ruumilise nägemise vahendi Strawbees. Ehitasime jooniste järgi kõrtest ja erinevatest kinnitustest tetraeedrit, kuupi, kätt, kutsikat. Uus vahend sai kohe laste lemmikuks.Vaatasime suuremate robootikute meeskonna Hummel robotisõite ja projekti esitlust FLL-i poolfinaaliks.

Meeskondade tööna ehitasime tugevat seina.